Presentació

El projecte Noves Percepcions del Patrimoni Artístic està dirigit a l’estudi de la construcció d’aquest patrimoni per part de les noves generacions, així com al seu anàlisi  i  valoració, valent-nos dels  nous elements perceptius i d’observació que ens ofereixen les tecnologies actuals en us. La possibilitat d’enregistrar imatge i so a temps real durant la observació, comunicant-se simultàniament amb individus o col·lectius,  ofereix un nou camí d’aproximació al coneixement  de l’obra artística, fins ara inimaginable, en la qual la memòria fotogràfica i la comunicació s’hi afegeixen com a  eines imprescindibles.

 

portadaA partir del moment en que es permet intercanviar imatges de les peces a l’interior dels museus, ha  sorgit una nova actitud comunicativa  entre el públic jove, interessant i indispensable en tot anàlisi  de la seva relació amb l’obra d’art. Així doncs, l’ús del mòbil com a auxiliar  en la observació i recepció dels missatges  culturals passa a ser prioritari, i és des de la comunicació amb aquest instrument que pretenem esbrinar els canvis d’actitud en la percepció del patrimoni artístic per part de les noves generacions, futures receptores i gestores d’aquesta riquesa cultural. L’espai de llibertat que l’ús del mòbil ens ofereix caldrà  gestionar-lo  adequadament  per assolir un major coneixement i creativitat en la percepció artística.

Aquest projecte explora nous camins en el diàleg sobre la percepció i acollida del Patrimoni Artístic,  oferint un camp obert i convidant a altres institucions a continuar en aquesta recerca, tot adaptant-la a les seves condicions i necessitats.