Cada tipus de visita o experiència comporta, d’acord amb les característiques de cada lloc i l’origen dels alumnes, la creació i redacció d’uns protocols per a garantir-ne el correcte desenvolupament. Aquests protocols s’elaboren d’acord amb els mestres o monitors dels centres col·laboradors A continuació mostrem alguns d’aquests protocols que podrem trobar a les carpetes corresponents de cada activitat. 

 1. Visita als Monitors i Mestres. 
 1. Visita prèvia al centre col·laborador (Institut, Institució, Universitat o Escola Especialitzada) per a informar als monitors o responsables dels grups del projecte, la metodologia operativa i fixar un calendari de participació. El calendari el gestionarà el coordinador  de centres i visitants.
 1. Es comentarà el projecte amb els alumnes o participants sense que suposi cap limitació creativa a la seva aportació. Especialment en edats dels més petits.
 1. Els resultats i el material recollit es comentaran amb els grups col·laboradors en una sessió posterior a la visita, anomenada Visita de Retorn.

 

 1. Comunicació amb els Alumnes
 1. El dia de la visita es fa una sessió preparatòria dels col·laboradors individuals amb les explicacions del procediment a seguir. Directament a l’espai de visita, sense cap condicionant previ per part del monitor.
 2. Es proporcionarà un document amb els protocols de captació d’imatges i comunicació.
 3. Un assistent tècnic vetllarà i informarà els participants en cada operació del projecte.

 

 1. Mètodes segons la tipologia dels grupsCada tipologia de grup participant necessita d’un mètode de treball personalitzat el qual es reflectirà ala protocols operatius de cada experiència. A continuació exposem una modalitat per a visites dividides en grups de  3 alumnes:Modalitat A: 10  Grups de tres nens, amb un mòbil per a cada tres.
 1. El projecte es desenvoluparà en els espais del museu acotats per nosaltres (Ex: des del Renaixement al classicisme, espais 6 al 9)
 1. Es pren una imatge general de cada una de les tres peça del projecte. Controlada per l’assistent tècnic.
 1. Els demanem 3 fotografies de 3 peces, (poden fer-ne més, en cas d’error o necessitat especial)
 1. D’aquestes 3 peces, dues són triades per nosaltres i la tercera és lliure a escollir per ells.
 1. Han d’enviar-les per SMS o WATSAPP a un centre de recollida de dades amb les seves inicials d’autoria i una frase com a lema o eslògan inspirat per la peça observada.

  

 1. Exemple de protocols d’organització i mobilitat dels grups col·laboradors per a la visita al MNAC del divendres, 15 de març del 2013

 

Modalitat  A, alumnes en grups de 3

 1. Sessió preparatòria prèvia: 15 minuts

– Formació i identificació dels  diferents GRUPS D’ALUMNES: A+C, anomenats ‘A’, en colles de 4 alumnes. Grups: A1= a1+a2+a3+a4; A2 =a5+a6+a7+a8; A3= a9+a10+a11. (11 colles de quatre  = 44 alumnes).

Els B. En colles de 3. Grups: B1= b1+b2+b3; B2= b4+b5+b6; B3= b7+b8+b9. (9 colles de tres = 27 alumnes).

– Cada grup s’identifica per unes sigles de 3 lletres (ex: TOM)

 1. Contacte, observació i diàleg amb les peces

Els col·laboradors observen les obres d’art, l’impacte visual i els suggeriments emocionals abans de decidir-se per l’ imatge que ho expressi. L’imatge triada anirà acompanyada d’un lema explicatiu d’un màxim de tres paraules;  recordatori de la experiència en la contemplació de l’objecte.

 1. Recollida d’imatges i comentaris

– Els grups tindran una estada de 10 minuts en cada espai

– Es fotografien les imatges sense flash

– Les imatges amb les sigles i els lemes corresponents de cada peça seran trameses als dossiers de recollida. És preferible les 3 o 4 imatges separades pel lema corresponent.

 1. Moviment dels grups

 

Horari: 11:00 11:15 11.30 11:45 
Pintura Informaciótots A1 A3 A2
Escultura Informació A2 A1 A3
Lliure Informació A3 A2 A1

 

Horari: 12:00  12:15 12 :30  12: 45 
Pintura Informaciótots B1 B3 B2
Escultura Informació B2 B1 B3
Lliure Informació B3 B2 B1

 

Taula 1.  Distribució dels Grups al MNAC el 31.03.13

Monitors: R. Escalas i Xana Varela

ins_canpuig

Grup de l’ INS Can Puig de S. Pere de Ribes. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges

 

Captació d'imatges. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges per alumnes de l'INS Can Puig de S. Pere de Ribes.

Captació d’imatges. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges per alumnes de l’INS Can Puig de S. Pere de Ribes.